Tillgänglighetsutlåtande för badcentret SaniFanis webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.sanifani.fi och upprättades den 24 november 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet genom att testa tillgängligheten.

 

Hur tillgänglig är den digitala tjänsten?

På basis av de tester av tillgängligheten som vi har utfört motsvarar denna webbplats helt och hållet kraven på tillgänglighet.

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta för oss om bristen, så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda den.

 

Kontakta oss per e-post:

Anette Pudas
anette.pudas@hiekkasarkat.fi

 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats, ge först respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland står exakt hur du ska göra anmälan och hur den behandlas.

 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000